Aký sortiment v predajni?

Dátum: 01.12.2009, Autor: Ing. Ladislav Cipov
Je predmetom diskusií, či je výhodnejšie vysoko sa špecializovať v sortimente tovaru, alebo mať v predajni tovar rôzneho druhu a použitia.

Na túto otázku je ťažké jednoznačne odpovedať. Asi sa zhodneme v tom, že hlavným kritériom je dopyt. Iný je vo väčších mestách a iný napríklad v spádových obciach. Vo väčších mestách je opodstatnená užšia špecializácia.

Ďalším z množstva činiteľov je veľkosť predajne. Je to dôležité hlavne na vidieku. Podstatným sú aj hranice osvojenia si potrebných informácií o tovare tak majiteľom, ako aj personálom predajne. Dôležitá je schopnosť variability a prispôsobenia sa napríklad situácii na trhu.

Nie v poslednom rade sú to finančné možnosti podnikateľa (skupiny podnikateľov), možnosti úverovania a posúdenia stupňa možného rizika.[P]Sú prípady, keď prvé rozhodnutie je správne a prevádzková jednotka prosperuje. Viac úsilia a finančných prostriedkov stojí hľadanie najoptimálnejšieho riešenia.

Pre správne rozhodovanie sú dôležité najmä:

  1. dobré „zmapovanie“ trhového prostredia, v ktorom bude predajňa pracovať
  2. informácie o potenciálnych dodávateľoch, dodacích podmienkach, spoľahlivosti obchodných partnerov (tak na vstupe, ako aj na výstupe), ceny, sortiment, módnosť, reklamačné podmienky a pod.

Skúsený podnikateľ si vie ťažko predstaviť, kde inde je možné naplniť uvedený druhý bod, ak nie na výstavách a kontraktoch. Je potrebné využiť každú možnosť účasti na týchto akciách.

ĎALŠIE ČLÁNKY

Výherca súťaže

Pridané: 02.04.2010, Autor: Ing. Ladislav Cipov

Losovali sme vstupenky obchodníkov.

celý článok

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.